خدمات پهپادی

با رشد و گسترش حوزه پهپادهای غیر نظامی در جهان و ایران و همچنین تولیدات مختلف کمپانی ها و شرکت های مختلف در سراسر جهان در این حوزه، امروزه پهپادها کاربردهای مختلفی اعم از تصویربرداری هوایی، فیملبرداری هوایی، عکس برداری هوایی، نقشه برداری هوایی، بازرسی هوایی در صنایع مختلف، کشاورزی، سمپاشی و ... دارند. شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان با برند نام آشنای «نگاه آسمان» با تجربه و رزومه قوی در این بخش، تیم های خدماتی مختلفی را ایجاد نموده است. 

خدمات هلی شات

خدمات تصویربرداری هوایی با پهپاد

خدمات فیلم برداری هوایی با پهپاد

خدمات عکس برداری هوایی با پهپاد


خدمات نقشه برداری هوایی با پهپاد


خدمات سمپاشی با پهپاد


خدمات حمل بار و محموله با پهپاد


خدمات بازرسی هوایی با دوربین های زوم و حرارتی با پهپاد


خدمات بیمه پهپادها


خدمات تعمیرات پهپاد


خدمات ارزیابی تجهیزات دست دوم و صدور گواهی سلامت پهپاد


خدمات برگزاری دوره های آموزشی پهپادمحور عمومی
خدمات برگزاری دوره های آموزشی پهپادمحور سازمانی