شبیه سازی بازرسی هوایی با پهپاد

در حاشیه مراسم تحویل تجهیزات پروازی جدید و پهپادهای نظارتی به اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، مانور بازرسی هوایی با پهپاد از طریق ایستگاه کنترل و مانیتورینگ زمینی و سیار شبیه سازی و اجرا گردید. گفتنی است در همکاری مشترک بلندمدت اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان با شرکت نگاه آسمان، جدیدترین پهپادهای نظارتی مجهز به دوربین هایی با قابلیت زوم و حرارتی در اختیار این سازمان قرارداده شد.