لیست قیمت قطعات پهپاد سمپاش DJI T20، T16، MG1

در جدول زیر لیست قطعات همراه با قیمت آنها را مشاهده می کنید.
به دلیل نوسانات ارزی قیمت به RMB یوان کشور چین درج شده است.
نرخ یوان در هر روز اعلام می گردد و در هر لحظه می توانید با ضرب مقدار یوان به نرخ آن روز، قیمت تومانی را بدست آورید.
قطعات درج شده در لیست زیر متعلق به پهپادهای سمپاش DJI MG1 و DJI T16 و DJI T20 است.
قطعات دست دوم درج شده در جدول زیر سلامت بوده و تنها ممکن است از نظر ظاهری دارای خط و خش باشند.

قیمت فعلی هر یوان ۶۸۵۰ تومان می باشد.
برای بدست آوردن قیمت تومانی، قیمت هر قطعه به یوان در جدول زیر را در عدد بالا ضرب نمایید.

کدنام (روی نام کلیک کنید تا تصویر هر قطعه را ببینید)موجودیقیمت هر عدد به (یوان)
۱اسفنجی زیر موتور DJI T16 و DJI T20 (نو)
اسفنجی زیر موتور DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۷ عدد
۱۸ عدد
۵۰
۳۵
۲کاور سیلیکونی قرمز مخصوص رادیو کنترل DJI T16 (نو)۲ عدد۳۰
۳پایه نازل U شکل مخصوص DJI T16 (نو)۱۶ عدد۱۵۰
۴کاور مشکی روی موتور DJI T16 و DJI T20 (نو)
کاور مشکی روی موتور DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۱۶ عدد
۲۱ عدد
۴۰
۲۵
۵بست یا کوپلینگ نصب ملخ بر روی موتور مخصوص DJI T16 مدل CW (نو)
بست یا کوپلینگ نصب ملخ بر روی موتور مخصوص DJI T16 مدل CCW (نو)
بست یا کوپلینگ نصب ملخ بر روی موتور مخصوص DJI T16 مدل CW (دست دوم سلامت)
بست یا کوپلینگ نصب ملخ بر روی موتور مخصوص DJI T16 مدل CCW (دست دوم سلامت)
۷ عدد
۸ عدد
۱۰ عدد
۹ عدد
۱۲۷
۱۲۷
۹۰
۹۰
۶آنتن گیرنده همراه با سیم DJI T16 و DJI T20 (نو)۱۰ عدد۷۵
۷فن مخصوص ریموت کنترل DJI T16 و فانتوم ۴ RTK (نو)۱۹ عدد۱۳۵
۸بست یا رابط نصب پایه فرود به شاسی و بدنه DJI T20 (نو)۲۰ عدد۹۰
۹گیره یا رابطه اتصال دهنده پایه نازل به بازو و اسپیدکنترل DJI T16 و DJI T20 (نو)
گیره یا رابطه اتصال دهنده پایه نازل به بازو و اسپیدکنترل DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۶ عدد
۴ عدد
۱۱۵
۹۰
۱۰بست یا رابط اتصال لوله های پایه فرود به ارابه فرود روی زمین DJI T16 و DJI T20 (نو)۲۰ عدد۶۰
۱۱بست دایره ای نگه دارنده آنتن در قسمت زیر بازو DJI T16 و DJI T20 (نو)۲۴ عدد۱۵
۱۲پایه نصب LED مخصوص DJI T16 و DJI T20 (نو)
پایه نصب LED مخصوص DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۵ عدد
۵ عدد
۳۵
۲۵
۱۳واشر سفید ملخ DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)تعداد۵
۱۴پیچ آلنی نصب ملخ DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)تعداد۹
۱۵واشر مشکی ملخ DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)تعداد۵
۱۶پایه نصب موتور روی بازو DJI T16 و DJI T20 (نو)
پایه نصب موتور روی بازو DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۱ عدد
۷ عدد
۷۵
۶۰
۱۷آداپتور شارژ ریموت کنترل DJI T16 و فانتوم ۴ RTK (نو)۶ عدد۴۵۰
۱۸هاب (شارژر دوتایی) باتری ریموت کنترل DJI T16 و فانتوم ۴ RTK (نو)
هاب (شارژر دوتایی) باتری ریموت کنترل DJI T16 و فانتوم ۴ RTK (دست دوم سلامت)
۳ عدد
۲ عدد
۴۹۰
۲۹۰
۱۹باتری ریموت کنترل DJI T16 و فانتوم ۴ RTK مدل WB37 (نو)۱ عدد۶۸۰
۲۰بست پیچشی بازو DJI T20 (نو)۱۰ عدد۷۰
۲۱موتور DJI T16 (نو)
موتور DJI T16 (دست دوم سلامت)
۰ عدد
۲ عدد

۶۰۰
۲۲کاور نارنجی جلو روی برد اویونیک DJI T16 و DJI T20 (نو)
کاور نارنجی جلو روی برد اویونیک DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۱۸ عدد
۲ عدد
۶۰
۴۰
۲۳پایه نازل T شکل DJI T20 (نو)
پایه نازل T شکل DJI T20 (دست دوم تعمیر شده)
۱ عدد
۲ عدد
۱۲۰
۶۰
۲۴LED نوک بازو DJI T16 و DJI T20 (نو)
LED نوک بازو DJI T16 و DJI T20 (دست دوم سلامت)
۱ عدد
۵ عدد
۸۰
۷۰
۲۵اویونیک DJI T16 (قفل شده) قطعات داخل آن قابل فروش می باشد.۱ عدد
۲۶بدنه اویونیک DJI T16 (فقط بدنه مشکی رنگ)۱ عدد۸۰
۲۷برد اسپری DJI T16 (معیوب) از قطعات داخل آن می توان استفاده کرد۱ عدد۱۵۰
۲۸ملخ MG1 مدل CCW چپ گرد برای یک موتور (شامل دو پره) (نو)
ملخ MG1 مدل CW چپ گرد برای یک موتور (شامل دو پره) (نو)
۱۰ عدد
۹ عدد
۱۵۰
۱۵۰
۲۹ملخ DJI T16 و DJI T20 مدل CCW چپ گرد برای یک موتور (شامل دو پره) نوک نارنجی (نو)
ملخ DJI T16 و DJI T20 مدل CW چپ گرد برای یک موتور (شامل دو پره) نوک نارنجی (نو)
ملخ DJI T16 و DJI T20 مدل CCW چپ گرد برای یک موتور (شامل دو پره) کامل سیاه (دست دوم سلامت)
ملخ DJI T16 و DJI T20 مدل CW چپ گرد برای یک موتور (شامل دو پره) کامل سیاه (دست دوم سلامت)
۳ عدد
۴ عدد
۴ عدد
۳ عدد
۲۴۰
۲۴۰
۱۹۰
۱۹۰
۳۰کابل شارژر ۴ کاناله DJI (نو)۲ عدد۹۹
۳۱ریموت کنترل با مانیتور پک کشاورزی DJI مدل DLG60A (نو)
تصویر روبروتصویر پشت
۱ عدد۳۸۰۰
۳۲قطعه AMU ll پک کشاورزی DJI (نو)۱ عدد۴۰۰۰
۳۳رادار کروی ۳۶۰ درجه پک کشاورزی DJI و DJI MG1P (نو)۱ عدد۲۸۰۰
۳۴رادار صفحه ای پک کشاورزی DJI و DJI MG1P (نو)۳ عدد۱۹۰۰
۳۵پمپ پک کشاورزی DJI و DJI MG1P (نو)۱ عدد۸۰۰
۳۶ماژول دیتالینک ۳ DJI (دست دوم سلامت)۱ عدد۲۰۰۰
۳۷بست نگه دارنده رادار صفحه ای پک کشاورزی DJI و DJI MG1P (نو)۳ عدد۴۰
۳۸صفحه کربنی روی مخزن در بدنه EFT E616۱ عدد۴۵
۳۹درب زیر مخزن با قطعه T شکل بدنه EFT E616۱ عدد۲۰