پهپاد 20 لیتری N20 Plus با کاربرد محلول پاشی و بذرپاشی