پهپاد سمپاش Aseman N20
پهپاد سمپاش Aseman N20 Plus
پهپاد سمپاش Aseman N30
لیست قیمت بروز و جدول مقایسه ای