دسته: مطالب

در این قسمت مطالب مختلف در خصوص پهپاد، کوادکوپتر و مولتی روتورها در کاربری های مختلف تصویربرداری هوایی، نقشه برداری هوایی، بازرسی هوایی، کشاورزی، محلول پاشی، سمپاشی و … در دسته بندی های مختلف قرار داده شده است.