دسته: ویدیو پهپاد سمپاش آسمان

در این قسمت ویدیوهایی از پرواز و سمپاشی پهپاد سمپاش آسمان مدل های مختلف را خواهید دید. پهپاد سمپاش آسمان توسط مجموعه نگاه آسمان تولید و توسعه می یابد.