مجوزها / مجموعه رباتیک هوایی نگاه آسمان

مجموعه نگاه آسمان تا به امروز توانسته است گواهینامه، پروانه و مجوزهای زیر را در حوزه پهپادهای صنعتی و تجاری دریافت نماید.

این شرکت پیشگام در حوزه پهپادها دارای مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه آموزش است. نگاه آسمان با داشتن این مجوز می تواند دوره های آموزشی مربوط به پهپاد را در کشور برگزار کرده و گواهینامه معتبر حوزه پهپاد را صادر نماید.

نگاه آسمان برگزار کننده دوره مهارت خلبانی پهپاد یا صلاحیت پرواز با پهپاد در کشور است و می تواند گواهینامه کاربر پهپاد یا خلبانی پهپاد که گواهینامه ای الزام آور در این حوزه است را صادر نماید.

از سوی دیگر شرکت نگاه آسمان دارای مجوز ارزشمند غیر عملیاتی در حوزه پهپادها است.

نگاه آسمان یکی از اولین شرکت های پهپادی است که از سال 1392 عضو رسمی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران است.

نگاه آسمان دارای پروانه کسب فروش پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) از درگاه ملی مجوزهای کشور و مرجع رسمی مجوزهای کسب و کار در کشور و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور/اتاق اصناف ایران است.