سامانه صحت سنجی گواهینامه های پهپاد شرکت نگاه آسمان

نگاه آسمان، مرکز مجاز آموزشی زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری است. این شرکت دارای مجوز آموزشی به شماره IR.TA.128 از سازمان هواپیمایی کشوری است. گواهینامه های صادر شده توسط این شرکت از تاریخ مهرماه 1402 معتبر می باشد در قسمت زیر نیز می توانید به صورت آنلاین اعتبار گواهینامه های صادر شده را مشاهده نمایید.

آن دسته از عزیزانی که در سالهای 1393 تا 1401 در دوره های شرکت نگاه آسمان حضور داشته اند نیز می توانند گواهینامه های قبلی را به گواهینامه های جدید دارای اعتبار تبدیل نمایند. در خصوص می توانید با شرکت تماس برقرار کنید.

کارآموزان دارای گواهینامه های قدیمی در اسرع وقت نسبت به بروزرسانی گواهینامه ی خود با گواهینامه های جدید زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اقدام نمایند. در حال حاضر گواهینامه های قدیمی فاقد اعتبار می باشند.

مشاهده تقویم آموزشی و ثبت نام آنلاین در دوره های پهپاد