سامانه صحت سنجی گواهینامه های پهپاد شرکت نگاه آسمان

نگاه آسمان، مرکز مجاز آموزشی زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری است. این شرکت دارای مجوز آموزشی به شماره IR.TA.128 از سازمان هواپیمایی کشوری است. گواهینامه های صادر شده توسط این شرکت از تاریخ مهرماه ۱۴۰۲ معتبر می باشد در قسمت زیر نیز می توانید به صورت آنلاین اعتبار گواهینامه های صادر شده را مشاهده نمایید.

آن دسته از عزیزانی که در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ در دوره های شرکت نگاه آسمان حضور داشته اند نیز می توانند گواهینامه های قبلی را به گواهینامه های جدید دارای اعتبار تبدیل نمایند. در خصوص می توانید با شرکت تماس برقرار کنید.

کارآموزان دارای گواهینامه های قدیمی در اسرع وقت نسبت به بروزرسانی گواهینامه ی خود با گواهینامه های جدید زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اقدام نمایند. در حال حاضر گواهینامه های قدیمی فاقد اعتبار می باشند.

مشاهده تقویم آموزشی و ثبت نام آنلاین در دوره های پهپاد