استعلام صحت و اعتبار گواهینامه های کاربر پهپاد زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری

ستون (۱) شامل 9 کاراکتر انتهایی (راست به چپ) شماره گواهینامه است.
ستون (۲) تاریخ صدور گواهینامه است که در گواهینامه درج گردیده است.
ستون (۳) چهار شماره انتهایی کدملی شرکت کننده در دوره آموزشی می باشد.
ستون (۴) نام کوچک شرکت کننده در دوره آموزشی می باشد.

شماره اختصاری گواهینامه (۱)تاریخ صدور گواهینامه (۲)۴ شماره آخر کد ملی دانشجو (۳)نام کوچک دانشجو (۴)

به زودی اطلاعات این صفحه ثبت می شود.

تا زمان راه اندازی این قسمت، می توانید استعلام گواهینامه های جدید را از بخش نتایج آزمون انجام دهید.