سامانه ثبت نام در دوره های آموزشی نگاه آسمان / نمایندگی خوزستان

در صورت ثبت نام از طریق این لینک از درگاه ثبت نامی نمایندگی خوزستان، هزینه این دوره با تخفیف 20 درصدی به مبلغ 5.600.000 تومان محاسبه می شود.
 
لطفا مبلغ کامل دوره را به شماره حساب زیر واریز نمایید.
شماره کارت: 5041721056547285
شماره شبا: IR800700001000113861877001
به نام آقای دکتر حسن مسعودی (بانک رسالت) / مدیر نمایندگی مجموعه نگاه آسمان در استان خوزستان
لطفا بعد از واریز وجه رسید آن را بارگذاری کنید.