لیست قطعات شرکت نگاه آسمان

انواع ملخ

کدنامتوضیحاتوضعیت
۱۰۰ملخ ۲۴۸۰ اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X6 و X6 هابی وینگموجود
۱۰۱ملخ ۳۰۱۱ اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X8 هابی وینگموجود
۱۰۲ملخ ۳۴۱۱ اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X9 هابی وینگموجود
۱۰۳ملخ ۳۶۱۹۰ اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X9 PLUS هابی وینگموجود
۱۰۴ملخ ۳۴۱۱ اینچ کربنیملخ کربنی مناسب موتور ۳۴۱۱ همراه با هاب (کوپلینگ)موجود

نکات:
ملخ ها دارای دو نوع چپ گرد CCW و راست گرد CW است.
ملخ شامل دو پره است که بر روی یک موتور نصب می شود. در هنگام سفارش با توجه به راست یا چپ گرد بودن ملخ ها باید تعداد مورد نیاز برای هر موتور را با چپ یا راست گرد بودن آن بفرمایید.

قطعات بدنه مدل G620

کدنامتوضیحاتوضعیت
۲۰۱لوله بازو کربنی جلو و عقب کوتاهمناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۲لوله بازو کربنی کنار بلندمناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۳مفصل بازو جلو و عقبمناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۴مفصل بازو کنارمناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۵کاور قالب جلو (سفید)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۶کاور قالب عقب (سفید)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۷بست پیچشی بازومناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۸رابط نصب پایه فرود به شاسیمناسب برای بدنه G620موجود
۲۰۹لوله آلومینیومی عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۰لوله آلومینیومی افقی نصب رادار (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۱لوله آلومینیومی افقی روی زمین (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۲رابط لوله افقی رادار به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۳رابط لوله افقی روی زمین به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۴صفحه نصب رادارمناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۵بست نصب صفحه رادار روی لولهمناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۶کانکتور باتری روی بدنه AS150U همراه با کابلمناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۷برد یا مدار توزیع برقمناسب برای بدنه G620موجود
۲۱۸پایه نازل کامل دو تاییمناسب برای انواع بدنهموجود
۲۱۹پمپ ۸ لیتریبرند هابی وینگموجود
۲۲۰پمپ ۵ لیتریبرند هابی وینگموجود
۲۲۱GPS دقیق نقشه برداری Handheld GPSموجود

قطعات بدنه مدل G610

کدنامتوضیحاتوضعیت
۳۰۱لوله بازو کربنی جلو و عقب کوتاهمناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۲لوله بازو کربنی کنار بلندمناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۳مفصل بازو جلو و عقبمناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۴مفصل بازو کنارمناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۵کاور قالب جلو (سفید)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۶کاور قالب عقب (سفید)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۷بست پیچشی بازومناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۸رابط نصب پایه فرود به شاسیمناسب برای بدنه G610موجود
۳۰۹لوله آلومینیومی عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۰لوله آلومینیومی افقی نصب رادار (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۱لوله آلومینیومی افقی روی زمین (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۲رابط لوله افقی رادار به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۳رابط لوله افقی روی زمین به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۴صفحه نصب رادارمناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۵بست نصب صفحه رادار روی لولهمناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۶کانکتور باتری روی بدنه AS150U همراه با کابلمناسب برای بدنه G610موجود
۳۱۷برد یا مدار توزیع برقمناسب برای بدنه G610موجود

قطعات دیگر

کدنامتوضیحاتوضعیت
۴۰۱پایه نازل کامل دوتاییمناسب انواع بدنهموجود
۴۰۲پمپ ۸ لیتریبرند هابی وینگ مناسب ۲۰ لیتریموجود
۴۰۳پمپ ۵ لیتریبرند هابی وینگ مناسب ۱۰ لیتریموجود
۴۰۴GPS دقیق نقشه برداری Handheld GPSبهبود دقت نقطه زنی و حریم زمینموجود
۴۰۵نازل جدید میکرونرنازل centrifugalموجود
۴۰۶فلومتر عقربه ای JRموجود

موتور براشلس

کدنامتوضیحاتوضعیت
۵۰۱موتور P80Xبرند T-Motor (مجموعه کامل)موجود