لیست قطعات شرکت نگاه آسمان

انواع ملخ

کدنامتوضیحاتوضعیت
100ملخ 2480 اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X6 و X6 هابی وینگموجود
101ملخ 3011 اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X8 هابی وینگموجود
102ملخ 3411 اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X9 هابی وینگموجود
103ملخ 36190 اینچملخ اصلی مناسب برای موتور X9 PLUS هابی وینگموجود
104ملخ 3411 اینچ کربنیملخ کربنی مناسب موتور 3411 همراه با هاب (کوپلینگ)موجود

نکات:
ملخ ها دارای دو نوع چپ گرد CCW و راست گرد CW است.
ملخ شامل دو پره است که بر روی یک موتور نصب می شود. در هنگام سفارش با توجه به راست یا چپ گرد بودن ملخ ها باید تعداد مورد نیاز برای هر موتور را با چپ یا راست گرد بودن آن بفرمایید.

قطعات بدنه مدل G620

کدنامتوضیحاتوضعیت
201لوله بازو کربنی جلو و عقب کوتاهمناسب برای بدنه G620موجود
202لوله بازو کربنی کنار بلندمناسب برای بدنه G620موجود
203مفصل بازو جلو و عقبمناسب برای بدنه G620موجود
204مفصل بازو کنارمناسب برای بدنه G620موجود
205کاور قالب جلو (سفید)مناسب برای بدنه G620موجود
206کاور قالب عقب (سفید)مناسب برای بدنه G620موجود
207بست پیچشی بازومناسب برای بدنه G620موجود
208رابط نصب پایه فرود به شاسیمناسب برای بدنه G620موجود
209لوله آلومینیومی عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
210لوله آلومینیومی افقی نصب رادار (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
211لوله آلومینیومی افقی روی زمین (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
212رابط لوله افقی رادار به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
213رابط لوله افقی روی زمین به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G620موجود
214صفحه نصب رادارمناسب برای بدنه G620موجود
215بست نصب صفحه رادار روی لولهمناسب برای بدنه G620موجود
216کانکتور باتری روی بدنه AS150U همراه با کابلمناسب برای بدنه G620موجود
217برد یا مدار توزیع برقمناسب برای بدنه G620موجود
218پایه نازل کامل دو تاییمناسب برای انواع بدنهموجود
219پمپ 8 لیتریبرند هابی وینگموجود
220پمپ 5 لیتریبرند هابی وینگموجود
221GPS دقیق نقشه برداری Handheld GPSموجود

قطعات بدنه مدل G610

کدنامتوضیحاتوضعیت
301لوله بازو کربنی جلو و عقب کوتاهمناسب برای بدنه G610موجود
302لوله بازو کربنی کنار بلندمناسب برای بدنه G610موجود
303مفصل بازو جلو و عقبمناسب برای بدنه G610موجود
304مفصل بازو کنارمناسب برای بدنه G610موجود
305کاور قالب جلو (سفید)مناسب برای بدنه G610موجود
306کاور قالب عقب (سفید)مناسب برای بدنه G610موجود
307بست پیچشی بازومناسب برای بدنه G610موجود
308رابط نصب پایه فرود به شاسیمناسب برای بدنه G610موجود
309لوله آلومینیومی عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
310لوله آلومینیومی افقی نصب رادار (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
311لوله آلومینیومی افقی روی زمین (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
312رابط لوله افقی رادار به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
313رابط لوله افقی روی زمین به لوله عمودی (پایه فرود)مناسب برای بدنه G610موجود
314صفحه نصب رادارمناسب برای بدنه G610موجود
315بست نصب صفحه رادار روی لولهمناسب برای بدنه G610موجود
316کانکتور باتری روی بدنه AS150U همراه با کابلمناسب برای بدنه G610موجود
317برد یا مدار توزیع برقمناسب برای بدنه G610موجود

قطعات دیگر

کدنامتوضیحاتوضعیت
401پایه نازل کامل دوتاییمناسب انواع بدنهموجود
402پمپ 8 لیتریبرند هابی وینگ مناسب 20 لیتریموجود
403پمپ 5 لیتریبرند هابی وینگ مناسب 10 لیتریموجود
404GPS دقیق نقشه برداری Handheld GPSبهبود دقت نقطه زنی و حریم زمینموجود
405نازل جدید میکرونرنازل centrifugalموجود
406فلومتر عقربه ای JRموجود

موتور براشلس

کدنامتوضیحاتوضعیت
501موتور P80Xبرند T-Motor (مجموعه کامل)موجود