ثبت درخواست آموزشی سازمان ها و شرکت ها در حوزه پهپاد

نگاه آسمان مرکز آموزشی مجاز سازمان هواپیمایی کشوری به شماره مجوز IR.TA.128 در سال های اخیر دوره های آموزشی زیادی را در سراسر کشور برای سازمان ها، ادارات و شرکت های مختلف برگزار کرده است.

سازمان ها، ادارات و شرکت ها می توانند در کنار تجهیز و استفاده از ربات های پرنده، کارمندان و نیروهای خود در محل شرکت در هر نقطه از کشور آموزش دهند. به جهت ثبت درخواست جهت برگزاری دوره های آموزشی پهپادمحور می توانید فرم زیر را کامل نمایید.

نام سازمان، اداره یا شرکت درخواست کننده آموزش را بنویسید

پر کردن دوباره فرم