شیوه نامه 9060 پهپادها

سازمان هواپیمایی کشوری در تاریخ 1 فروردین ماه 1400 شیوه نامه 9060 یا همان CAD9060 را که مربوطه به مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور (پهپادها) Remotely Piloted Aircraft Regulation می شود را منتشر نمود. این شیوه نامه جزو دستورالعمل های هواپیمایی کشوری Civil Aviation Directives (CAD) می باشد که توسط بخش فوق سبک سازمان هواپیمایی کشوری که مسئولیت ساماندهی در حوزه پهپادها غیر نظامی را دارد منتشر شده است. 

این شیوه نامه را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

شیوه نامه 9060 - CAD 9060 - نسخه جدید خرداد 1400
شیوه نامه 9060 - CAD 9060 - نسخه قدیمی فرودین 1400