0
0

برچسب: پلاک هلی شات

قوانین و مقررات پهپاد
880 بازدید

راهنمای ثبت پهپاد و دریافت پلاک از سازمان هواپیمایی کشوری

۲۸ دی ۱۴۰۰ 0
از تیرماه ۱۴۰۰، ثبت پهپاد در سامانه پهپادی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی اینترنتی uas.cao.ir الزامی شده و کاربران پهپاد باید وارد این سامانه شوند، مدارک خود را بارگذاری کرده...
 
ادامه مطلب