متن تعهدنامه برای ثبت پهپاد و دریافت پلاک آن

7775 بازدید

کاربران، دارندگان، صاحبان و خلبانان انواع پهپاد غیر نظامی اعم از انواع مولتی روتور، کوادکوپتر، هگزاکوپتر، اکتاکوپتر، هلی شات و انواع مختلف دیگر موظف به ثبت پهپاد خود در سامانه uas.cao.ir سازمان هواپیمایی کشوری هستند. یکی از مدارک ثبت پهپاد در این سامانه و دریافت پلاک آن، تعهدنامه ایست که متن آن در قسمت زیر درج شده است.

قسممت فوقانی متن تعهدنامه را پر نموده و مشخصات دارنده اصلی پهپاد را در ج نموده و سپس مشخصات پهپاد و شماره سریال های آن را تکمیل نمایید. سپس به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و این متن را در اختیار آن ها قرار دهید.

از مسئول مربوطه در دفاتر اسناد رسمی بخواهید این متن را در قالب یک تعهدنامه محضری برای شما آماده کند و در نهایت با پرداخت حدود 150.000 تومان می توانید تعهدنامه محضری را تهیه کنید.

نمونه تعهدنامه محضری برای ثبت پهپاد و دریافت پلاک و سند مالکیت هلی شات و کوادکوپتر
نمونه تعهدنامه محضری ثبت پهپاد و دریافت پلاک کوادکوپتر و هلی شات

مطالب مرتبط که می تواند به شما کمک کند:
راهنمای ثبت پهپاد و دریافت پلاک از سازمان هواپیمایی کشوری
ویدیوی آموزشی ثبت نام در سایت سازمان هواپیمایی کشوری برای دریافت پلاک

تعهد نامه متقاضیان ثبت و پلاک وسایل پرنده کوچک هدایت پذیر (پهپاد)

اینجانب ………. فرزند ……….. به تاریخ تولد ……… به شماره شناسنامه ……… به کد ملی …….. صادر از …….. به آدرس محل سکونت ……… به شماره تلفن همراه ……… مالکیت قطعي خود را نسبت به يک دستگاه پرنده هدایت پذیر از دور (پهپاد) به مدل …….. به شماره سريال ایرکرفت ……….. به رنگ …….. و راديو کنترل آن به شماره سریال …………….. که تصوير واضح و اصلي آن را بارگذاری و در سامانه سازمان هواپیمايي کشوری قرار خواهم داد اعلام و پاسخگوی هرگونه عواقب بعدی اين اقرار مالکیت به سازمان هواپیمايي کشوری در قبال ادعای ساير اشخاص حقیقي، حقوقي و مراجع ذی صلاح رسمي قضايي، انتظامی یا نظامی می باشم.

بندهای تعهدنامه برای ثبت پهپاد و دریافت پلاک هلی شات و کوادکوپتر

لذا تعهدات زير که بر اساس اعلام و اقرار به مالکیت بر پهپاد مذکور به شرح زير مقرر شده است را با دقت و فهم دقیق مطالعه و با علم وآگاهي نسبت به مطالب آن، خود را ملتزم و متعهد دانسته و عواقب نقض آن را طبق قانون سازمان هواپیمايي کشوری پذيرا هستم.

تعهد ثبت پهپاد و ثبت مشخصات خلبان پهپاد

 1. متعهد و مکلف هستم، پس از ثبت اين اقرار نامه مالکیت در دفتر اسناد رسمي ، وسیله پرنده فوق را در سامانه مربوط به ثبت مالکین در سايت سازمان هواپیمايي کشوری با مشخصات دقیق خودم به ثبت رسانده و تا مرحله دريافت پلاک و شماره شناسايي پهپاد و مقررات ابلاغي اقدام نمايم. 

تعهد به ثبت مشخصات و تصاویر دقیق پهپاد، کوادکوپتر و هلی شات

2. متعهد و ملتزم مي شوم، تصوير آپلود شده توسط اينجانب از پهپاد مذکور در سامانه سازمان هواپیمايي کشوری از لحاظ تصوير همان پهپاد مذکور در اين تعهد نامه بوده و هیچ گونه مغايرت تصويری و ابعادی و فني (طول بال، وزن، سطح پروازی، قدرت و ساير مشخصات) با تصوير و اطلاعات ثبت شده توسط اينجانب در سامانه سازمان هواپیمايي ندارد.

تعهد به عدم تغییر پهپاد، هلی شات و کوادکوپتر

3. متعهد و ملتزم مي گردم از هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات فني پهپاد ثبت شده در سامانه که در اين تعهد نامه درج گرديده بدون اخذ مجوز رسمي از سازمان هواپیمايي کشوری خودداری نمايم.

تعهد به نصب هولوگرام پلاک پهپاد بر روی قسمت مناسب دستگاه

4. ملتزم و متعهد مي شوم پس از دريافت پستي هولوگرام (پلاک) مخصوص پهپاد ثبت شده مذکور که توسط سازمان هواپیمايي کشوری به اقامتگاه اصلي اينجانب ارسال خواهد گرديد، ضمن تطابق صحت شماره آن با مشخصات پهپادی که مشخصات آنرا در سامانه سازمان هواپیمايي آپلود نموده ام، هولوگرام را در اسرع وقت حداکثر 48 ساعت پس از دريافت بر روی بدنه بیروني پهپاد در محلي با قابلیت ديد با دقت نصب و در حفظ و نگهداری آن به عنوان پلاک پهپاد توجه و اقدامات لازم را انجام و از نصب آن بر هر روی پهپاد ديگری که انجام آن تخلف است خودداری نمايم.

تعهد به شرکت در دوره آموزشی مهارت خلبانی پهپاد و دریافت گواهینامه صلاحیت پروازی

5. متعهد مي گردم تا اخذ گواهینامه مهارت پروازی پهپاد از هرگونه بکارگیری پرنده مذکور توسط خود يا ساير اشخاص خودداری نمايم.

تعهد به نوع استفاده و پرواز با پهپاد، هلی شات و کوادکوپتر

6. متعهد مي شوم در صورتي که خود قصد بکارگیری و بهره برداری از پهپاد را نداشته باشم پهپاد را صرفاً به اشخاص مورد تأيید و دارای گواهینامه مهارت پروازی معتبر از سازمان هواپیمايي کشوری که در سامانه سازمان هواپیمايي اسامي آنان به عنوان دارندگان مجاز گواهینامه های پروازی ثبت گرديده با ثبت ساعت، تاريخ و امضاء مورد تحويل و تحوّل قرار دهم.

تعهد به رعایت دستورالعمل انتقال و فروش دوباره پهپاد

7. در صورتي که قصد فروش يا واگذاری پهپاد را داشته باشم ضمن دريافت فرم واگذاری از سامانه سازمان هواپیمايي کشوری برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمي مراجعه خواهم نمود و تا قبل از واگذاری در دفاتر اسناد رسمي کلیه مسئولیت ها با اينجانب خواهد بود.

تعهد به اطلاع رسانی به سازمان هواپیمایی کشوری در صورت بهره برداری غیر مجاز از پهپاد

8. در صورت تخطي از تعهدات و يا هرگونه بهره برداری غیر مجاز به هر صورت در اسرع وقت مراتب را در سامانه گزارش داوطلبانه برای بررسي به سازمان هواپیمايي کشوری برای جلوگیری از عواقب بعدی و مخاطرات پروازی داوطلبانه اطلاع دهم.

تعهد به اطلاع رسانی به سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مفقود شده پهپاد

9. تعهد مي دهم در صورت مفقود شدن يا سرقت وسیله پرنده مذکور، مراتب را در اسرع وقت و حداکثر 48 ساعت هم زمان با پیگیری مقرّر معمول قانون به صورت کتبي و در سامانه به سازمان هواپیمايي کشوری اعلام نمايم.

تعهد به پذیرش مسئولیت و پاسخگو بودن در صورت ورود به مناطق ممنوعه پرواز با پهپاد

10. در صورت ورود به منطقه يا مناطق ممنوعه يا ايجاد خسارات به اماکن، اموال عمومي و شخصي و ورود به حريم شخصي افراد، خود را مسئول و پاسخگو نسبت به جبران خسارات مذکوراعم از مادی و معنوی مي دانم.

 11. چنانچه مخالف هر يک از موارد اعلامي فوق احراز شود؛ يا صلاحیت اينجانب از سوی مراجع ذی صلاح مورد تأيید واقع نشده يا ابطال شود و يا از سوی سازمان هواپیمايي کشوری به اينجانب اعلام شود خود را ملتزم به عدم بکارگیری و بهره برداری از پهپاد دانسته و تا تعیین و تکلیف موضوع در محلي امن پهپاد را نگهداری و طبق مقررات حقوق خود را پیگیری خواهم نمود.

نام و نام خانوادگی امضاء و اثر انگشت

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.nauav.ir/?p=175
اشتراک گذاری:
نگاه آسمان
نگاه آسمان اولین مجتمع تولیدی، آموزشی و خدماتی در حوزه پهپاد تجاری و صنعتی در کشور است. این شرکت از سال 1388 در این صنعت نوظهور در حال فعالیت است.
مطالب بیشتر

نظرات

2 نظر در مورد متن تعهدنامه برای ثبت پهپاد و دریافت پلاک آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. سلام و عرض ادب. لطفاً پاسخ بدهید. آیا هنگام استفاده از پهپاد (حتی در مناطق غیرمسکونی خارج از شهرها و روستاها) امکان شناسایی و رهگیری آن توسط سازمان‌های دولتی یا نهادهای امنیتی وجود دارد که جهت پیگیری و بررسی مجوز به محل حضور خلبان مراجعه کنند؟

    54

    1. استفاده از پهپاد و کوادکوپترها در ایران دارای قوانین خوبی ست. شما باید ابتدا در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی uas.cao.ir ثبت نام کرده و پلاک و سند مالکیت بگیرید و در نهایت گواهینامه مهارت خلبانی پهپاد را از مراکز آموزشی مجاز در سطح کشور اخد نمایید. به تازگی مراکزی در شهرها به نام سایت پروازی برای پرواز کوادکوپترها برنامه ریزی شده است. بله این امکان برای سازمان های امنیتی و نظارتی وجود دارد که به صورت بصری و همچنین توسط ابزارهایی، پرواز کوادکوپترها را رصد نمایند و پیگیر تخلفات صورت گرفته باشند. نکته ای که اهمیت دارد این است که صاحبان کوادکوپتر و پهپاد باید از قوانین اطلاع داشته و در پرواز این پرنده ها نکات و مقررات آن را رعایت کنند.

      لایک